Danish

languages_socialMedia


Denmark

Havnen i Hout Bay er en aktiv fiskerihavn og her var de første fiskere højst sandsynlig de seneste stenalderfolk. Trawlere kan ses aflæsse flere tons krebs såvel som snoek, tun og flere fisk fra havet’s dyb. Det første navn der var givet til denne smukke bugt var Chapmans Chaunce i 1607. Den var omdøbt af Jan van Riebeeck, den første Hollandske nybygger, til T’Houtbaaitjen, hvilket betyder “lille skovbevoksede bugt” og heraf det nuværende navn Hout Bay. Bugten er omgivet af Chapmans Peak, en berømt landskabelig vej bygget på et fundament af solide granitklipper, og det majestætiske 331 m høje Sentinel Bjerg. Et lille stykke op ad Chapmans Peak kan du se en bronze leopard på klipperne. Den var givet som en gave til folkene i Hout Bay i 1963 af den lokale billedhugger Ivan Mitford Barbeton til minde om de mange leoparder, som vandrede omkring på bjergsiden. Til højre for leoparden findes resterne af mangan minen’s mole.

 

CAPE SKINDSÆL (ARCTOCEPHALUS PUSILLUS)

 

Der findes 35 sælarter over hele verden. Duiker Island er et reservat for Cape’s skindsael samt fugle, et hjem for tusinder af sæler og mange fugle så som Cape Skarv, Banke skarvene, Black Back Gulis, Kelp Gulis samt Hartlaub Gulis. Det er illegalt at være på øen. Størstedelen af sælerne på Duiker Island er hankøn, som venter her indtil de når den rette ynglealder, som er mellem en alder af 8-12 år, afhængig af deres størrelse. Duiker Island er ikke en ynglekoloni, da havet kan være meget oprørt og sælungerne bliver revet omkuld. Øen er mest befolket fra januar til og med marts på grund af sælernes hudskifte. I løbet af denne periode leder de ikke efter føde, men lever af fedt, som de har lagret i deres spæk.

 

Yngling er en vedvarende cyklus , som foregår i november/december i ynglekolonier omkring kystlinien i Sydafrika og Namibia. Efter befrugtning er der en hvilende periode på 4 måneder, og derefter fortsætter udviklingen af det aktive svangerskab, som vil vare 8 måneder. Sælungerne fødes så i slutningen af november eller begyndelsen af december. Hunen får normalt kun en sælunge på det tidspunkt, hvor hun når ynglealderen, som er 4-5 år. Hun kender sin sælunge gennem lugt og kald, og hun vil kun være mor for sit eget afkom. Sælunger er fuldstændigt afhængige af mælk i de første 6 måneder. De er vænnet fra når de er 8-10 måneder gamle.

 

De vokser hurtigt og begynder at svømme, når de er 6 uger gamle. Når de er ca. 7 mdr. kan de være alene i havet i 2-3 dage, og kan allerede svømme lange distancer. Det er blevet bemærket, at afmærkede sæler har svømmet fra Cape Town til Capre Cross i Namibia, en distance på 1600 km i en alder af 8 mdr.

 

Cape skindsælerne dykker til en gennemsnitlig dybde af 36 m, men dykkemulighederne varierer mellem arterne. Deres ører og næsebor aflukkes tæt, når de dykker og de kan ikke ånder under vandet. Selv når de sover i vandet, må de gå til tops og ånde, hver 10-15 minut for de unge og 30 minut for de voksne.

 

  • l almindelighed spiser de fisk, rejer, skaldyr og blæksprutter.
  • Sæler hører ret godt i luften, men deres hørelse er meget bedre under vandet. Deres evne til at fortælle fra hvilken retning en lyd kommer er meget god.
  • Deres øjne er tilpasset til at se både på land og i vand.
  • De bibeholder en konstant kropstemperatur på 38,5 grader C.
  • Hannerne kan veje op til 350 kg og hunnerne op til 113kg.

button_back_blk